PHP Decoding

Zend je močan na področju varstva izvorne kode, ampak php-decoding.com lahko dešifrira izvorno kodo v golo besedilo. Datoteke je mogoče dešifrirati v nekaj urah.

Naročnik:

Spletni sistemi d.o.o.

Spletni naslov:

www.php-decoding.com

Za naročnika smo:

  • Oblikovali spletno stran
  • Spletno stran vmestili v urejevalnik
  • Dodelali prvo stran
  • Dodali modul za kontakt
  • Dodali modul za napredni obrazec