Povabi.si predstavitveni video

Povabi.si je enostaven spletni servis za organizacijo vaših dogodkov. Pošlji SMS vabila na svoj seznam povabljencev, ki na vabilo preprosto odgovorijo z DA ali NE, preglejuj poročila o prijavah, pošiljaj dodatno obvestila,...

Naročnik:

Spletni sistemi d.o.o.

Objavljeno na:

Za naročnika smo:

  • Izdelali predstavitveni video o delovanju aplikacije